The Belgian Kids' Fund

for Pediatric Research

Ik steun pediatrisch onderzoek

The Belgian Kids' Fund

for Pediatric Research

Ik steun pediatrisch onderzoek

Onze beursstudenten

Hier ontdekken

The Belgian Kids' Fund

for Pediatric Research

Ik steun pediatrisch onderzoek

The Belgian Kids' Fund

for Pediatric Research

Ik steun pediatrisch onderzoek

The Belgian Kids' Fund

for Pediatric Research

Ik steun pediatrisch onderzoek

Het woord van de Voorzitter

Duizenden kinderen hebben hun leven te danken aan professor Robert Debré, oprichter van de moderne kindergeneeskunde. Gebaseerd op klinische observatie en medisch wetenschappelijk onderzoek heeft Robert Debré het Kinderziekenhuis in Parijs laten groeien tot een wereldwijd referentiecentrum dat het tot op heden nog steeds is. De uitstekende kwaliteit van de zorg die er wordt geleverd is gebaseerd op het belang van het medisch wetenschappelijk onderzoek. Dit draagt bij tot de meest efficiënte behandelingen en tot de opleiding van de meest bekwame artsen.

Het doel van het Wetenschappelijk Fonds "The Belgian Kids' Fund for Pediatric Research" is het medisch wetenschappelijk onderzoek ook te steunen en verder uit te bouwen om te streven naar een steeds betere zorg voor kinderen. Sinds 1995 heeft het Wetenschappelijk Fonds dankzij vele giften reeds meer dan 200 onderzoeksbeurzen toegekend. Dit heeft bijgedragen aan de rol van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola in België binnen de pediatrie.

De vooruitgang van de geneeskunde hangt steeds meer af van de samenwerking tussen artsen en onderzoekers uit verschillende disciplines. Daarom ondersteunt "The Belgian Kids' Fund for Pediatric Research" zowel artsen als andere professionelen uit de gezondheidssector. De kwaliteit van de uitgevoerde projecten wordt gegarandeerd door een wetenschappelijk comité bestaande uit internationaal erkende wetenschappers.
Meer dan ooit hangt de uitmuntendheid van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola af van de financië le steun die ze krijgt van "The Belgian Kids' Fund for Pediatric Research".

Het medisch wetenschappelijk onderzoek is bijzonder efficië nt geworden en onze jonge patië nten kunnen steeds sneller genieten van innovatieve behandelingen, maar dit gaat gepaard met een stijgende vraag naar meer financië le middelen. Deze nieuwe noden worden niet door de overheid gesubsidieerd. Ook de herstructurering van het Belgische ziekenhuislandschap is bijzonder bedreigend voor het medisch wetenschappelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd door het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola.

Om al deze redenen is uw bijdrage aan ons Wetenschappelijke Fonds essentieel. Uw vrijgevigheid is de beste investering ooit in de toekomst, want zoals Robert Debré ooit schreef:


Professor Michel Goldman -Voorzitter (2017-)
Voorzitter (2017- )

« Onze kinderen zijn onze eeuwigheid »

Ontdek hier hoe dat kan