The Belgian Kids' Fund

for Pediatric Research

Ik steun pediatrisch onderzoek

The Belgian Kids' Fund

for Pediatric Research

Ik steun pediatrisch onderzoek

Onze beursstudenten

Hier ontdekken

The Belgian Kids' Fund

for Pediatric Research

Ik steun pediatrisch onderzoek

The Belgian Kids' Fund

for Pediatric Research

Ik steun pediatrisch onderzoek

The Belgian Kids' Fund

for Pediatric Research

Ik steun pediatrisch onderzoek

Financiën

The Belgian Kids' Fund for Pediatric Research is een vzw opgericht in 1995, volgens de wet van 2 mei 2002 betreffende vzw's. De boekhouding van deze vzw wordt gehouden volgens de wetgeving betreffende “ grote VZW's“ . Ieder jaar worden de rekeningen door een externe audit firma nagekeken en worden ze bij de griffier van het Handels Tribunaal te Brussel neergelegd. Het Wetenschappelijk Fonds geniet van de fiscale vrijstelling, wat betekent dat zij met erkenning van het Ministerie van Financiën, fiscale vrijstelling voor de ontvangen giften mag geven. Het Fonds mag ook giften en legaten ontvangen met akkoord van het Ministerie van Justitie. Indien u graag een gift of legaat zou schenken aan BKF, contacteer dan uw notaris of  www.giften-legaten.be

Het beheer van deze vzw wordt beheerd door 1 FTE et door verschillende vrijwilligers, waardoor de vaste kosten tot een minimum worden herleid en het grootste deel van de giften kan hierdoor integraal naar het Medisch wetenschappelijk onderzoek.

Hier vindt u de financiële resultaten van 2022