The Belgian Kids' Fund

for Pediatric Research

Ik steun pediatrisch onderzoek

The Belgian Kids' Fund

for Pediatric Research

Ik steun pediatrisch onderzoek

Onze beursstudenten

Hier ontdekken

The Belgian Kids' Fund

for Pediatric Research

Ik steun pediatrisch onderzoek

The Belgian Kids' Fund

for Pediatric Research

Ik steun pediatrisch onderzoek

The Belgian Kids' Fund

for Pediatric Research

Ik steun pediatrisch onderzoek

Elk jaar worden verschillende activiteiten georganiseerd, met als doel fondsen te werven, maar ook om de vzw "The Belgian Kids’ Fund" kenbaar te maken bij het grote publiek: de doelstellingen, de activiteiten en vooral welkeresultaten verkregen zijn dankzij BKF.

De bijeenkomsten georganiseerd door "The Belgian Kids’Fund" zijn ook een gelegenheid voor de leden, alle mensen die een gift gedaan hebben, maar ook de artsen en vele sympathisanten van BKF om elkaar te ontmoeten enhun steun te betuigen aan deze vzw. Zij zijn ervan overtuigd dat de best mogelijke zorg aan kinderen moet verstrek worden en daarvoor is continu onderzoek absoluut noodzakelijk.

"The Belgian Kids’ Fund" krijgt giften zowel uit de privé sector als van filantropischeorganisaties als van allerhande acties van particulieren, wiens steun essentieel is voor het succes van BKF.