The Belgian Kids' Fund

for Pediatric Research

Ik steun pediatrisch onderzoek

The Belgian Kids' Fund

for Pediatric Research

Ik steun pediatrisch onderzoek

Onze beursstudenten

Hier ontdekken

The Belgian Kids' Fund

for Pediatric Research

Ik steun pediatrisch onderzoek

The Belgian Kids' Fund

for Pediatric Research

Ik steun pediatrisch onderzoek

The Belgian Kids' Fund

for Pediatric Research

Ik steun pediatrisch onderzoek

Vier comités vormen samen het bestuur van het Wetenschappelijk Fonds.
Alle leden van deze verschillende comités doen dit op vrijwillige basis.

De Raad van Bestuur

De Raad van bestuur bestaat uit 21 leden, die zowel afkomstig zijn uit de medische als uit de business of cultuurs-wereld. De leden van de RvB komen op regelmatige tijdstippen samen om over de lopende projecten te discussiëren of over de financiële situatie van het Fonds. Ieder nieuw project moet de goedkeuring van de Raad van Bestuur krijgen.

Des leden van de Raad van Bestuur

Professeur Cédric BLANPAIN, Voorzitter
Mevrouw Catherine ULLENS de SCHOOTEN, Vice-Voorzitter
Professor Georges CASIMIR, Secrétaire
De Heer Robert CAMBERLIN, Trésorier
Professor Alec AEBY
De Heer Jacques ANDRE
De Heer John-Alexander BOGAERTS
Professorr Arsène BURNY
Mevrouw Renée CADRANEL – LEWKOWICZ
Professor Frank COLLIER
Professor Marc-Henri DE LAET
De Heer Alain DE MUYNCK
Professor Michel GOLDMAN
Dokter Philippe GOYENS
Professor Khalid ISMAILI
Professor Philippe LEPAGE
Professor Jack LEVY
Mevrouw Fátima MARTINS
Prins Amaury de MERODE
Mevrouw Nadine TERLINDEN
Mevrouw Sophie TERLINDEN
Mevrouw Françoise TIMMERMANS

Baron Hervé van YPERSELE de STRIHOU, ErelidHet Steuncomité

Onder de hoge bescherming van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid

Het steunend comité ontmoet regelmatig de jonge onderzoekers die laureaat zijn van The Belgian Kids' Fund.

Naast de financië le steun die zij bieden aan het Wetenschappelijk Fonds, zijn zij ook nauw betrokken bij de organisatie van grote evenementen door een structurele steun te bieden, maar ook door hun aanwezigheid.

Prins Amaury de Merode is sinds verschillende jaren de voorzitter van het Steunend Comité. Hij volgt de werking van dit Comité nauw op.

Hij wordt hierbij goed geholpen door Mevrouw Françoise Timmermans, vice-Voorzitter van het Steunend Comité. Zij is reeds sinds de eerste jaren van dit Wetenschappelijk Fonds betrokken bij de werking ervan. Zij was aanwezig bij de allereerste evenementen die het Fonds organiseerde: Kids' Days in Wespelaar, daarna in Aywiers, Golftoernooien, kerstmarkten, telkens was Mevrouw Françoise Timmermans erbij betrokken.

Vandaag is zij nog steeds actief betrokken bij het zoeken van sponsors en bij de organisatie van het 2 jaarlijks galadiner.

Leden van het Steunend Comité

Prins en Prinses Amaury de Merode, Voorzitter
De Heer en Mevrouw Marc Timmermans,
Vice - Voorzitter
Graaf en Gravin Christophe d'Ansembourg
De Heer en Mevrouw Jacques Berghmans
Baron en Barones Luc Bertrand
De Heer en Mevrouw Christian Boas
Graaf en Comtesse Nicolas Boël
Graaf en Gravin Werner de Borchgrave d’Altena 
Mevrouw Olivia Borlée
Baron en Barones Jacques Brotchi 
De Heer en Mevrouw Martin de Buyl
De Heer en Mevrouw Yves Carakéhian
Baron en Barones Daniel Cardon de Lichtbuer
Graaf Etienne Davignon
De Heer en Mevrouw Gilbert De Decker - Longeval
De Heer en Mevrouw Eric Decelle
De Heer en Mevrouw Philippe Delusinne
De Heer Arnaud van Doosselaere
De Heer Claude Fickers
De Heer en Mevrouw Eric Goris
De Heer Hervé Hasquin
De Heer Patrice le Hodey en Mevrouw Christine Moulia
De Heer en Mevrouw Olivier Jamar
Baron en Barones Nicolas Janssen
Barones Martine Jonet
Comte en Comtesse Bernard de Launoit
Comte en Comtesse Yvan de Launoit
Prince en Prinses Michel de Ligne
De Heer en Mevrouw Alain Limauge
De Heer en Mevrouw Didier Malherbe
De Heer en Mevrouw Pierre Marcolini
Baron en Barones Dominique Moorkens
Mevrouw Michèle Nahum
De Heer en Mevrouw Bruno Pani
Baron en Barones Charles-Albert Peers de Nieuwburgh
Mevrouw Martine Piaget
Barones Solange Schwennicke
Mevrouw  Marie-Douce de Séjournet de Rameignies
Burggravin Sybille de Spoelberch
Mevrouw Elisabeth Strauss
De Heer en Mevrouw  Jean-Philippe Thierry
De Heer en Mevrouw Edouard Verhaeghe de Naeyer
De Heer en Mevrouw Bernard Verstraeten
De Heer en Mevrouw Hakan YukselHet Organiserend Comité

Het organiserend comité staat onder leiding van Mevrouw Sophie Terlinden. Dit comité organiseert de verschillende activiteiten in het kader van de fondsenwerving van dit Wetenschappelijk Fonds. Dit houdt in dat er 2-jaarlijks een groot gala-evenement wordt georganiseerd, maar ook jaarlijks een kerstmarkt, een golftoernooi, ...

Mevrouw Sophie Terlinden neemt de leiding van dit comité . Samen met heel haar team probeert ze van het gala-diner een onvergetelijk moment te maken. Aarzel niet om contact met haar te nemen indien u graag deel uit maakt van het vrijwilligersteam dat Mervouw Terlinden hierin bijstaat, of indien u meer informatie wenst over een komende activiteit.

bkf@huderf.be

Leden van het Organiserend Comité

Sophie Terlinden, Directrice
Laurence Bosteels, Project manager BKF
Vanessa Fauvarque, Secretaresse BKF
Nicolas Behaghel de Bueren
Alessandra Biebuyck
Robert Camberlin
Vinciane Cattoir
Jimmy Davignon
Nathalie de Fauconval
Christine Jamar
Barbara Janssens van der Maelen
Brigitte Lagae

Anne-Michelle Laloux
Fatima Martins
Dominique Meeùs
Lorraine d’Oultremont
Bénédicte de Sauvage
Tanya Snoy
Eliane Straniero Sergio
Nadine Terlinden
Françoise Timmermans
Catherine Ullens de Schooten
Kristina WillardLeden van het Wetenschappelijk Comité

Het Wetenschappelijk Comité bestaat zowel uit Belgische als buitenlandse experten. De leden van dit Wetenschappelijk Comité beoordelen ieder jaar de projecten die door kandidaat bursalen worden ingediend. Zij geven een quotatie gebaseerd op de wetenschappelijk kwaliteit van alle ingediende projecten. Op basis hiervan wordt dan een klassificatie gemaakt. Het aantal jaarlijks gesteunde projecten hangt af van de financiële middelen die beschikbaar zijn.

Wetenschappelijk Comité

Professor
Jean-Pierre BRION

Histologie Professor aan de ULB

Professor
Philippe EVRARD

Hoofd afdeling Pediatrische Neurologie en Metabole ziektes
Hôpital R. Debré APHP – Parijs

MD, PhD
Tessa GOETGHEBUER

Kliniekshoofd, Afdeling Pediatrie
CHU Saint-Pierre – Brussel

Professor
Philippe LEPAGE

Emeritus Professor aan de ULB

Professor
Sylvain MEURIS

Professor in de gynecologie en obstetrica
Directeur de recherche honoraire du FNRS,
Ere-decaan faculteit geneeskunde ULB

Professor
Olivier MICHEL

Responsable de la clinique d'immuno-allergologie au CHU Brugmann

Professor
Gilbert VASSART

Professor in de Medische Genetica, Prix Francqui Directeur van het Moleculaire Genetica Labo
ULB - Campus Erasme - Brussel

Professor
Guy VAN VLIET

Professeur émérite, Département de Pédiatrie, Université de Montréal