Nr: 310-1266887-56
 
IBAN: BE 20 3101 2668 8756
 
BIC: BBRUBEBB
 
Dank aan ...
 
We zijn erg dankbaar voor onze gulle schenkers, sponsors en vrijwillige vrienden die ons hun volledige steun hebben gegeven... Hun bijdrage en bijstand is van onschatbare waarde voor ons.