Nr: 310-1266887-56
 
IBAN: BE 20 3101 2668 8756
 
BIC: BBRUBEBB
 
Het onderzoek in pediatrie
 
« De werking van een universitair ziekenhuis staat of valt met onderzoek »
 

Onderzoek is essentieel voor de doeltreffendheid en de diversiteit van de aangeboden behandelingen. Het speelt een sleutelrol in de opvolging en de kwaliteit van de klinische activiteit via de permanente actualisering van technieken, de evaluatie van de gevolgde verzorgingsprotocols en van nieuwe geneesmiddelen, het fundamenteel onderzoek en de talrijke toepassingen.

Onderzoek:
 
  • Verzekert de permanente opleiding van academische artsen
  • Draagt bij tot de kennisverwerving van jonge pediaters
  • Bevordert de vernieuwing van de medische kaders
  • Verhoogt de kwaliteit van het onderwijs
  • Is de motor voor de ontwikkeling van laboratoria waarop de dagelijkse klinische erkzaamheden berusten
 
 
« Kindergeneeskunde is een bijzonder rijke, verscheiden en moeilijke discipline »
 
  • Ze houdt zich bezig met zeer verschillende leeftijden en groeistadia (van prematuur tot adolescent)
  • Ze bestudeert storingen in de ontwikkeling van het individu (aangeboren misvormingen, hormonale storingen, psychomotorische storingen, ...)
  • Ze streeft naar een optimale behandeling van deze storingen en idealiter tot de preventie ervan
 

Een van de specifieke moeilijkheden in de pediatrie, is tijd te moeten maken voor de benadering van het kind, dat moet gerustgesteld worden alvorens tot een onderzoek te kunnen overgaan.

Alles wordt in het werk gesteld om pijn voor het kind te vermijden. Er wordt gebruik gemaakt van niet-invasieve technieken. Die zijn complexer en duurder dan minder invasieve technieken zoals die bij volwassenen worden toegepast. Ze vergen ook toestellen en uitrusting die aangepast is aan kinderen van diverse leeftijden.
Tot slot bestaat er in de pediatrie niet zoiets als een vrijwillig proefpersoon, terwijl dat in de volwassen geneeskunde wel het geval is. Onderzoek in de pediatrie is daardoor beduidend complexer.
« Onderzoek geneest kinderen »
 
 
Onder de grote thema’s en recente vooruitgang van de pediatrische geneeskunde waaraan het UKZKF deelneemt, kunnen we vermelden:
 
Farmacologie waarvan het onderzoek naar geneesmiddelen voor kinderen vanaf de geboorte tot de puberteit op gang komt in de Verenigde Staten en in Europa. In het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola werd een speciale eenheid voor infantiele farmacocinetiek opgericht.
Ontstekingsziekten. Veel aandoeningen zijn ontstekingsziekten. Deze moeten een aangepaste behandeling krijgen met bijzondere aandacht voor het beperken van de nadelige gevolgen zoals dat het geval is voor astma, mucoviscidose en chronische infectieziekten. Binnen het UKZKF houden diverse teams zich bezig met dit levensbelangrijke onderzoek om deze talrijke ziekten beter te begrijpen en te behandelen.
 
Genetische en metabolische pathologieën zijn beter gekend dankzij de vele nieuwe ziekten die recentelijk werden beschreven. De aanpak van deze ziekten vergt de beheersing van complexe laboratoriumtechnieken en hechte banden met het klinisch personeel. De twee diensten voor genetica en stofwisselingsziekten zijn in het UKZKF in volle ontwikkeling.
Reanimatietechnieken, in het bijzonder ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation), die een overgangsbeademing toelaten van kinderen van wie de longen inefficiënt zijn en hen zo te redden in omstandigheden die tot voor kort nog als dodelijk werden beschouwd.
 
Orgaantransplantaties (hart, nieren, lever, longen, merg).
Deze technieken redden nu het leven van kinderen die vroeger ter dood veroordeeld waren wegens insufficiëntie van een vitaal orgaan.
Preventieve geneeskunde. Op dit gebied wordt in het UKZKF eveneens onderzoekswerk uitgevoerd. Zo kon de zuigelingen mortaliteit de voorbije tien jaar met meer dan 75% teruggedrongen worden dankzij klinische werkzaamheden die aan de basis lagen van preventiecampagnes van wiegendood.
 
Reconstructie van organen. De opmerkelijke heelkundige behandelingen in de reconstructie van organen zoals bijvoorbeeld de lip-en gehemelte spleten, complexe hartmisvormingen ...