Nr: 310-1266887-56
 
IBAN: BE 20 3101 2668 8756
 
BIC: BBRUBEBB
Verkoeverkamer
The Belgian Kids’ Fund for Pediatric Research werkt nauw samen met de vzw « Kids' Care », eveneens bekend als « De Vrienden van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola », die op haar beurt ijvert voor de verbetering van de opvang van gehospitaliseerde kinderen.
 
 
« Het referentieziekenhuis voor kinderen in België »
 
HUDERF

Het ziekenhuis telt 168 bedden en is het ENIGE in België dat zich volledig aan kinderen wijdt, vanaf de geboorte (soms prematuur) tot hun zestiende levensjaar.

Het ziekenhuis verenigt op één plaats, met een optimale benutting van tijd en actie, alle sectoren van de geneeskunde en de pediatrische heelkunde. Het Kinderziekenhuis is niet alleen een referentiecentrum voor het Brussels Gewest, maar voor heel België en het Groothertogdom Luxemburg.

Elk jaar worden bijna 130.000 patiëntjes ontvangen op raadpleging of op de spoeddienst, hetgeen van ons ziekenhuis de belangrijkste ambulante pediatrische eenheid in België maakt.

In het ziekenhuis worden jaarlijks om en bij de 11.000 kinderen voor een korte of langere periode opgenomen. Tijdens hun verblijf gaan ze naar de Robert Dubois School binnen de muren van het ziekenhuis. De school wordt gesubsidieerd door de Stad Brussel.
 
 
 
« Zieke kinderen en hun familie hebben recht op een aangepaste omgeving die geborgenheid biedt »
Kids' Care
De vzw Kids' Care werd opgericht in 1991. Zij ijvert ervoor om binnen het ziekenhuis een kader te creëren dat geborgenheid en menselijkheid uitstraalt. Ze organiseert ludieke en culturele activiteiten om de kinderen te verstrooien en op te beuren.
 
De vereniging heeft de opdracht om de noodzakelijke fondsen in te zamelen:
 
  • voor het scheppen van een menselijk en aangenaam kader voor elk patiëntje en zijn familie
  • voor de inrichting van leefruimten: speel- en ontspanningszaal, leeszaal...
  • voor de uitbouw van een structuur voor de globale opvang van adolescenten
  • voor apparatuur te kopen om zorg te optimaliseren (catheterisatie laboratorium, ...)
 
 
De inzameling van fondsen wordt georganiseerd rond mecenaat en gerichte acties. Daarnaast wordt beroep gedaan op giften van de privé-sector.
 
Bankrekening van de vzw Kids' Care - IBAN: BE44 3100 7581 1145 (BIC: BBRUBEBB)
« Onderzoek is van essentieel belang om een constante verzorgingskwaliteit »
 
Klinisch onderzoek maakt deel uit van het dagelijkse werk van de artsen van het UKZKF. Die inspanning staat borg voor een permanente vooruitgang in de verzorging die geboden wordt aan gehospitaliseerde kinderen.
Dienst Gastro-Enterologie
Dokters M. Scaillon, P. Bontems, A. Monnier, Professors Ph. Goyens, S. Cadranel
Professor Cadranel ontwikkelde digestieve endoscopietechnieken bij het kind en wordt beschouwd als een referentie in het domein. Hij introduceerde de studie van de digestieve motriciteit (manometrie, myo-elektrische activiteit) met de hulp van Dokter Scaillon. Zijn werkzaamheden handelden over de detectie van de infectie met de Helicobacter Pylori bij het kind en de behandeling van oesophagitis door caustica. Professor Goyens bestudeert stofwisselingsstoornissen en leverinsufficiëntie. Hij bezit een bijzonder uitgebreide kennis van oligo-elementen en voedingsstoornissen in Afrika.
 
Dienst Diabetologie - Professor H. Dorchy
Professor Dorchy volgt meer dan 600 patiënten met juveniele diabetes en behaalt dankzij de nauwgezette opvolging opmerkelijke resultaten (geglycosyleerde hemoglobine = 6.2 +/- 1.2%). Hij bestudeerde de complicaties van de aandoening, met onderandere oculaire complicaties (retinopathie) in een zeer vroegtijdig stadium. Hij besteedt bijzondere aandacht aan het metabool evenwicht van de diabetespatiënt, aan de genetische en immunologische kenmerken van de ziekte, aan de voeding en sport bij de jonge diabeticus.
 
Slaapeenheid - Dokter J. Groswasser
Professor A. Kahn bestudeerde gedurende twintig jaar het syndroom van Wiegendood bij Zuigelingen. Op basis van de werkzaamheden in het ziekenhuis en in het slaaplaboratorium konden gerichte preventiecampagnes opgezet worden. De in 1993 op nationale schaal gestarte campagnes leidden tot een terugval met 75% van het aantal overlijdens door Wiegendood bij Zuigelingen. De eenheid ontwikkelde ook een erkende knowhow op het vlak van slaapstoornissen bij kinderen.
 
Dienst Pneumologie - Professor G. Casimir
Professor Casimir bouwde een eenheid uit die gerenommeerd is in de behandeling van respiratoire aandoeningen bij het kind. Hij ontwikkelde een bijzondere expertise in de behandeling van mucoviscidose. Onlangs werd een nieuwe eenheid opgericht voor de studie en de bescherming van kinderen die lijden aan ernstige voedingsallergie.
 
Dienst Infectieziekten - Dokter A. Vergison
Dokter Vergison heeft een eenheid opgericht die zich wijdt aan infectieziekten bij het kind. Het departement biedt de meest geavanceerde diagnosemethoden en doeltreffende behandelingen aan kinderen die lijden aan een ernstige infectieziekte. In samenwerking met andere Belgische en buitenlandse universiteiten, onder meer in Brazilië, werden belangrijke onderzoeksprojecten opgezet.
 
Dienst Metabolische Verzorging - Professor Ph. Goyens, Dokter C. Delaet
Professor Goyens en zijn team ontfermen zich over kinderen met congenitale metabole storingen. De onderzoeksactiviteiten worden binnen het ziekenhuis gevoerd bij ambulante patiënten, evenals in het laboratorium van Kindergeneeskunde, waar de meest moderne opsporingstechnieken worden toegepast. Er werden onderzoeksprogramma’s opgezet in samenwerking met andere universiteiten in België, in Vietnam en in verscheidene Afrikaanse landen.
 
Dienst Neurologie - Professor B. Dan
Professor Dan droeg in belangrijke mate bij tot de ontwikkeling van een Eenheid Neuro-Pediatrie met een belangrijke ambulante dienst. Professor Dan zette een laboratorium op en een kliniek voor bewegingsstoornissen waar een zeer groot aantal gehandicapte patiëntjes worden verzorgd. Er worden onderzoeksprogramma’s gevoerd in samenwerking met andere universiteiten in België en in Groot-Brittannië.
 
Intensive Care Unit - Professor D. Biarent
Professor Biarent regisseert de Intensieve Zorgen Eenheid, die is het meest ontwikkeld in België. Haar onderwijsactiviteit van de reanimatie wordt alom gewaardeerd in België en Europa.
 
" Koala " eenheid - Dokter A-B. Johansson
Eenheid Intensieve Zorgen voor prematuren en pasgeborenen die aan verschillende ziektes lijden (metabole aandoeningen, heelkundige ingrepen, ...)
 
Dienst Pediatrie - Professor Ph. Lepage
Professor Lepage is bekend als een specialist in infectieziekten, Afrikaanse ziekten, waaronder AIDS en virale infecties.
 
Dienst Radiologie & Medische Beeldvorming - Professeur C. Christophe
Professor Christophe is zeer actief op alle terreinen van pediatrische radiologie, met name neurologische, pulmonale en abdominale gebieden.
 
Afdeling Pediatrische Chirurgie - Professor F. Collier
Professor Collier is Hoofd van de Afdeling Pediatrische Chirurgie en is vooral bekend als een specialist in pediatrische urologie en seksuele reconstructie bij kinderen met aangeboren afwijkingen.
 
Dienst Pediatrische Anesthesiologie - Professors A. Devillée en P. Vanderlinden
Professors Devillée en Vanderlinden hebben een opmerkelijke expertise in pediatrische anesthesie en pijnbestrijding.