Nr: 310-1266887-56
 
IBAN: BE 20 3101 2668 8756
 
BIC: BBRUBEBB
 
THE BELGIAN KIDS' FUND for Pediatric Research
 
« Onderzoek helpt kinderen genezen »
 
De middelen die in België worden vrijgemaakt voor het onderzoek in kindergeneeskundige disciplines zijn ruim onvoldoende en kunnen onmogelijk van overheidswege worden vrijgemaakt.
De ziekenhuisactiviteit is reeds structureel in gevaar en de universiteit zelf is voor haar overleving in tal van domeinen afhankelijk van partnerships.
 
  
 

In 1995 besliste een aantal artsen die het onderzoek in pediatrie binnen het netwerk van de Université Libre de Bruxelles wensten te bevorderen om een vereniging zonder winstoogmerk op te richten: de Wetenschappelijke Vereniging van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola , die gemakkelijkheidhalve ook The Belgian Kids’ Fund wordt genoemd, een vereniging zonder winstoogmerk.
 
Stichtende Leden
 
Professor Jocelyne APPELBOOM
Dokter Jeannie BORMANS
Professor Daniel BRASSEUR
Dokter Walter BURNIAT
Professor Samy CADRANEL
Professor Georges CASIMIR
Professor Frank COLLIER
Professor Marc-Henri DE LAET
Gilles FISZMAN
Dokter Mario GOVAERTS
Professor Philippe GOYENS
Viviane HIRSCH-TEITELBAUM
Professor André KAHN
Professor Noémi PERLMUTTER
 
 
 
Onze opdracht
 
« Kinderen hebben recht op de beste gezondheidszorgen ter wereld »
 
Ervoor zorgen dat kinderen de best mogelijke medische en heelkundige zorgen krijgen:
 
  • Door de financiering van onderzoeksbeurzen voor jonge artsen in vooraanstaande kenniscentra in België en in het buitenland
  • Door het voortdurend actualiseren van de medische kennis van pediaters
  • Door de verspreiding naar het grote publiek toe van informatie en activiteiten die het lichamelijk en geestelijk welzijn van het kind beogen
 
Onze doelstelling
 
« Zonder fondsen, geen onderzoek »
 
De Vereniging stelt zich tot doel om elk jaar beurzen toe te kennen aan jonge artsen dankzij de ingezamelde fondsen. Anderzijds wil zij een kapitaal opbouwen van 2 miljoen euro waarvan het rendement moet toelaten om elk jaar twee à drie beurzen toe te kennen.
 
De doelstelling van de 2 miljoen werd bereikt in 2008. Maar een groter aantal beurzen kan worden verleend indien het financieel kapitaal steeds groeit, evenals de financiering van theses (meestal drie opeenvolgende jaren voor dezelfde kandidaat).