Nr: 310-1266887-56
 
IBAN: BE 20 3101 2668 8756
 
BIC: BBRUBEBB
 
Werking
 
De werking van de Vereniging steunt op drie officiële comités waarvan de leden op volledig vrijwillige basis werken:
 
De Raad van Bestuur
 

De Raad van Bestuur telt 23 leden, afkomstig uit de medische sector, de zakenwereld en de cultuur.
De leden van de Raad van Bestuur komen elke maand samen om de lopende projecten en de financiële situatie van de Vereniging te bespreken.
Elk nieuw project wordt vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

Leden van de Raad van Bestuur
Professor Michel GOLDMAN Arsène BURNY, Voorzitter
Baron Hervé van YPERSELE de STRIHOU, Ondervoorzitster
Professor Georges CASIMIR, Secretaris
De heer Robert CAMBERLIN, Penningmeester
De heer Jacques ANDRE
Professor Arsène BURNY
Professor Samy CADRANEL
Professor Frank COLLIER
De heer Paul DANBLON
Professor Marc-Henri DE LAET
De heer Bruno DE MEUE
De heer Alain DE MUYNCK
Professor Philippe GOYENS
Professor Philippe LEPAGE
Professor Jack LEVY
Mevrouw Fatima MARTINS
Prins Amaury de MERODE
Mevrouw Jacqueline SIMON
Mevrouw Nadine TERLINDEN
Mevrouw Sophie TERLINDEN, Directrice
Organisatiecomité Event Management
Mevrouw Françoise TIMMERMANS
Mevrouw Catherine ULLENS de SCHOOTEN

Het Uitvoerend Comité
 

Het Uitvoerend Comité is samengesteld uit leden van de Raad van Bestuur. De Raad delegeert aan dit Comité het plannen en praktisch organiseren van elke actie en evenement.
Het is ook verantwoordelijk voor alle budgettaire aspecten verbonden aan elk project, met inbegrip van de financiering.

 
Leden van het Uitvoerend Comité
Professor Georges CASIMIR, Secrétaire
De heer Robert CAMBERLIN, Thesaurier
Professor Philippe LEPAGE
Mevrouw Françoise TIMMERMANS
Mevrouw Catherine ULLENS de SCHOOTEN
Baron Hervé van YPERSELE de STRIHOU
 
 
Het Steuncomité
 
Onder de hoge bescherming van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid

Het Steuncomité ontmoet elk jaar de jonge artsen aan wie door de Vereniging een beurs werd toegekend.
Naast de financiële steun die ze toekennen aan de Vereniging, luisteren de leden van het Steuncomité een aantal evenementen en activiteiten van de Vereniging op met hun aanwezigheid.

Leden van het Steuncomité
Prins Amaury de MERODE, Voorzitter
Gravin Christophe d'ANSEMBOURG
De heer Luc BERTRAND
Graaf en Gravin Werner de BORCHGRAVE d’ALTENA
Mevrouw Olivia BORLÉE
Baron Daniel CARDON de LICHTBUER
Mevrouw Marie-Douce de SÉJOURNET de RAMEIGNIES
Burggravin Gravin Sybille de SPOELBERCH
Burggraaf Etienne DAVIGNON
De heer Eric DECELLE
De heer Alain DENEEF
De heer Arnaud van DOOSSELAERE
Mevrouw Evelyn GESSLER
De heer Eric GORIS
Mevrouw Michèle HASQUIN-NAHIM
De heer Michel de LAET DERACHE
De heer et Mevrouw Alain LIMAUGE
Gravin Maurice LIPPENS
De heer Bernard MARCHANT
De heer Pierre MARCOLINI
Mevrouw Jacqueline MAYENCE
De heer Bruno PANI
Mevrouw Martine PIAGET
De heer Michel PILETTE
Mevrouw Francine QUERTON
Baronne Solange SCHWENNICKE
Mevrouw Elisabeth STRAUSS
De heer Hakan YUKSEL