Nr: 310-1266887-56
 
IBAN: BE 20 3101 2668 8756
 
BIC: BBRUBEBB
Handvest van de leden en de schenkers
 
Uit respect voor het aan de vereniging geschonken vertrouwen
 
De Aandeelhouders van de Vereniging hebben het recht:
  1. Geïnformeerd te worden over de missie van de Vereniging, de manier waarop ze de ingezamelde fondsen aanwendt en de doeltreffendheid waarmee ze dat doet in het licht van de vooropgestelde doelstellingen.

  2. Geïnformeerd te worden over de identiteit van de leden van de verschillende comités en raden.

  3. Inzage te krijgen in de documenten aangaande de financiële situatie van de Vereniging.

  4. De garantie te krijgen dat hun giften worden aangewend met als enige bedoeling het bereiken van de door de Vereniging vastgelegde doelstellingen.

  5. De zekerheid te krijgen dat alle informatie met betrekking tot hun giften behandeld zal worden met respect en discretie.

Bedankt aan al onze leden, aandeelhouders, schenkers, sponsors!
 
Het is dank zij uw vrijgevigheid dat The Belgian Kid's Fund bestaat en dat wij samen kunnen werken teneinde de gezondheid van de kinderen steeds verder te verbeteren!