Nr: 310-1266887-56
 
IBAN: BE 20 3101 2668 8756
 
BIC: BBRUBEBB
Dokter Pierre Smeesters
BKF beursarts tussen 2003 en 2007.
Postdoc in de Murdoch Childrens Research Institute in Melbourne.
Prijs GSK Vaccines - juni 2013.
 
Onze beursartsen
Selectie van de onderzoeksprojecten

De Raad van Bestuur legt onderzoeksprojecten van jonge artsen-beurskandidaten voor aan een Wetenschappelijk Comité.

Het Wetenschappelijk Comité bestaat uit Belgische en buitenlandse deskundigen die onafhankelijk zijn van het UKZKF. De leden van het Wetenschappelijk Comité maken een rangschikking op van de projecten op basis van hun wetenschappelijke kwaliteit en hun meerwaarde voor de pediatrische geneeskunde in het algemeen. Het aantal gefinancierde projecten hangt af van de jaarlijkse beschikbare fondsen.

Een kandidaat kan meerdere opeenvolgende jaren een beurs ontvangen van de Vereniging indien het Wetenschappelijk Comité hem of haar deze positie toekent in de jaarlijkse rangschikking van de kandidaturen.

 
Hoe een beurs verkrijgen?
 

Artsen kunnen zich kandidaat stellen voor een beurs door middel van een dossier waarin ze het doel en de middelen van hun onderzoek duidelijk toelichten, de naam van de promotor en het advies van het ethisch comité van het ziekenhuis.

De kandidatuur moet uiterlijk op donderdag 1 juni 2016 worden ingediend.
Dit laatste document moet vergezeld gaan van het Fellowship project. Het geheel is te retourneren aan het secretariaat in 7 exemplaren voor donderdag 26/05/2016 uiterlijk.
 
Voor meer details, aanvragers worden verzocht contact op te nemen met het secretariaat: 02/477.25.89 dinsdag/donderdag (8u00-14u45).
 
 
Wetenschappelijk Comité
 
Prof. Nathan CLUMECK Departementshoofd Besmettelijke Ziekten
UMC Sint-Pieter - Brussel
Prof. Philippe EVRARD Hoofd Dienst Neurologie en Metabole Ziekten
Ziekenhuis R. Debré APHP - Parijs
Tessa GOETGHEBUER, MD, PhD Kliniekhoofd, Dienst Pediatrie
UMC Sint-Pieter - Brussel
Prof. Sylvain MEURIS Geaggregeerde Gynaecologie – Verloskunde
Ere Onderzoeksdirecteur NFWO
Ere Decaan van de Faculteit Geneeskunde van de ULB
Prof. Patrick ROBBERECHT Hoofd van het Laboratorium en Professor Pathologische Biochemie
ULB - Brussel
Prof. Gilbert VASSART Professor in de Medische Genetica, Prijs Francqui
Director van het Genetisch Moleculair Laboratorium
ULB - Campus Erasme - Brussel
 

De beursartsen voeren hun onderzoekswerk uit in laboratoria en centra gekend voor hun uitmuntendheid in België of in het buitenland.

Na elk werkjaar dienen de beursgerechtigde artsen een omstandig activiteitenverslag in. De beursartsen publiceren ook geregeld artikels over hun onderzoekswerk in Belgische en internationale vakbladen en maken melding van de steun die ze ontvingen van The Belgian Kids' Fund for Pediatric Research.

Onderwerp van de onderzoekswerken
 
Tussen 1995 en 2017 werden meer dan 140 beurzen toegekend aan jonge artsen van wie de vakbekwaamheid enkel geëvenaard wordt door hun enthousiasme. Wij stellen u dan ook met trots voor.
 
Dokter Ariadna ALBAJARA SAENZ
2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018
Ariadna Albajara Saenz
Inhibition Deficits in Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Autism Spectrum Disorder: A Neuroimaging Investigation
Dokter Laura BOURLARD
2016-2017 en 2017-2018
Laura Bourlard
Beurs «Paul Danblon» 2016-2017
Beurs «Dokter Olivier Engels» 2017-2018
Development of the technique of array CGH on fetal cells from endocervical samples
Dokter Youssef BOUYSRAN
2016-2017 en 2017-2018
Youssef Bouysran
Beurs «Professor André Kahn» 2016-2017
Development of prioritization tools based on annotated genomic and phenotypic data for monogenic and digenic pediatric disorders
Dokter Sandra COPPENS
2017-2018
Sandra Coppens
Beurs «Steve en Elisabeth Freidberg-Strauss»
Identification of genetic causes of congenital myopathies through an integrated approach with a comprehensive phenotypic analysis, exome sequencing and zebrafish knock-outs
Dokter Manon COUVIGNOU
2017-2018
Manon Couvignou
Beurs «Professor André Kahn»
The relationships between developmental dyslexia and congenital amusia in children: a behavioral investigation
Dokter Maud DENY
2017-2018
Maud Deny
Beurs «Professor Paul Danblon»
Role of micro-ARNs in gender dimorphism of the inflammatory response
Dokter Nicolas DIERCKXSENS
2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018
Nicolas Diercksens
Beurs «Nationale Loterij»
Development of a Precision de Novo Alignment Algorithm for Pediatrics (NovoPedia)
 
Functional Genomics in Pediatrics (FunPedia)
Dokter Eleonore DUPUIS
2017-2018
Eleonore Dupuis
Characterization in zebrafish of the molecular networks oh the myotubularin/amphiphysin 2/Dynamin 2 pathway involved in centronuclear myopathies
Dokter Valérie JACQUEMIN
2016-2017 en 2017-2018
Valérie Jacquemin
Genetic architecture of congenital primary hydrocephalus :novel genes in consanguineous families and digenic inheritance in an outbred cohort
 
Identification by exome analysis and validation in zebrafish of novel genes causing congenital primary hydrocephalus
Dokter Kallirroi KOTILEA
2017-2018
Kalliroi Kotilea
Beurs «Arthur Forever»
Improvement of efficacy of therapy regimens for Helicobacter pylori eradication in children and effects of these treatments on the microbiota
Dokter Marie LEONARD
2017-2018
Marie Leonard
Validation of anthropometric and clinical measures in the evaluations of the nutritional status of neurologically impaired children
Dokter Federico LUCHETTI
2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018
Federico Luchetti
Beurs «Fondation Haas-Teichen»
Development of the Frequency-Following Response as a tool for diagnosing and qualifying Hearing Loss and Speech Retardation
Dokter Lavina POSTOLACHE
2017-2018
Lavina Postolache
Beurs «Françoise Timmermans»
Investigation of specific ophthalmological findings to be correlated with genetic and pathophysiologic aspects of trisomy 21
Dokter Laurence THIELEMANS
2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018
Laurence Thielemans
Beurs «Paul Danblon» 2015-2016
A prospective cohort study on the etiology of neonatal hyperbilirubinemia in a migrant and refugee population on the Thai-Myanmar border
 
Beurs «Dokter Olivier Engels» 2016-2017
Neonatal Hyperbilirubinemia in a Marginalized Population on the Thai-Myanmar Border : A prospective birth cohort study
Dokter Dorine VAN DYCK
2017-2018
Dorine Van Dyck
For a better detection and understanding of the Development Coordination Disorder: refining the diagnosis, investigation of pathophysiology and implementation of a new intervention
Dokter Marie-Larissa BOUVON
2014-2015, 2015-2016 en 2016-2017
Marie-Larissa Bouvon
From attachment to theory of mind and emotional skills: a study about child abused
Dokter Caroline De LONGUEVILLE
2016-2017
Caroline de Longueville
Beurs «Steve en Elisabeth Freidberg-Strauss» 2016-2017
Study of the determinants and consequences of malnutrition in the hospitalized child. Development and evaluation of nutritional management strategies
Dokter Vasiliki KARAVA
2015-2016 en 2016-2017
Vasiliki Karava
Beurs «Nationale Loterij» 2015-2016
Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease: Cardiovascular Manifestations in Children and Adolescents
Dokter Claudio REGGIANI
2013-2014, 2015-2016 en 2016-2017
Claudio Reggiani
Beurs « Steve en Elisabeth Freidberg-Strauss » voor 2013-2014
Beurs « Nationale Loterij » voor 2016-2017
Development and use of data integration, data mining and machine learning methods to improve genomic data (CGHs and Exomes) interpretation in pediatrics
Dokter Marie CHATELAIN
2015-2016
Marie Chatelain
Auditory and audiovisual training procedures in dyslexia: what effects at the behavioral and neurophysiological levels?
Dokter Sofia CHEYROUX
2015-2016
Sofia Cheyroux
Genomics and Epigenomics of Pediatric Neurodevelopmental Disorders (GeNDev)
Dokter Hannah FROST
2015-2016
Hannah Frost
Host-pathogen interactions during Group A Streptococcus (GAS) infection: A microbiological characterisation based on a highly necrotizing clinical isolate
Dokter Delphine NASSEL
2015-2016
Delphine Nassel
Beurs « Steve en Elisabeth Freidberg-Strauss »
Preterm infants with medical complexity: family and societal impacts in Canada and Belgium
Dokter Anne TILMANNE
2015-2016
Anne Tilmanne
Clinical, labotory and epidemiological investigations of ermerging epsilobacteria infections-A transcontinental approach
Dokter Delphine LAHO
2014-2015 en 2015-2016
Delphine Laho
A novel paradigm for immunity and vaccine development against group A streptococcus (GAS)
Dokter Athanasia STOUPA
2013-2014, 2014-2015 en 2015-2016
Athanasia Stoupa
Beurs « Paul Danblon » voor 2014-2015
Correlation between phenotype and genotype in patients with congenital hypothyroidism : contribution of genetics to the early management of patients
 
Beurs « Dokter Olivier Engels » voor 2015-2016
Identification of new genes involved in Brain-Lung-Thyroid Syndrome
Dokter Bertrand ESCALIERE
2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 en 2015-2016
Bertrand ESCALIERE
Beurs « Professor André Kahn » voor 2013-2014
Beurs « Steve en Elisabeth Freidberg-Strauss » voor 2014-2015
Beurs « Professor André Kahn » voor 2015-2016
Développement et optimisation d’outils bioinformatiques destinés à l’analyse des données de séquençage à haut débit en Pédiatrie
Dokter Anne-Maria CHARATSI
2014-2015
Anne-Maria Charasti
Correlation between body composition and lung function in infants with cystic fibrosis
Dokter Chiraz GHADDHAB
2012-2013, 2013-2014 en 2014-2015
Chiraz GHADDHAB
H2O2 irradiation and thyroid cancer
 
Beurs « Dokter Olivier Engels » voor 2014-2015
Design of a specific acth receptor antagonist
Dokter Razvana STANCIU
2012-2013, 2013-2014 en 2014-2015
Razvana STANCIU
Beurs « Marinette De Cloedt » voor 2014-2015
Sensory processing in young patients with autism and in their siblings: a study of the correlation between the Sensory Profile and the clinical evolution of the autistic spectrum disorders
Dokter Ariane WILLEMS
2010-2011, 2012-2013, 2013-2014 en 2014-2015
Ariane WILLEMS
Beurs « Steve en Elisabeth Freidberg-Strauss » voor 2010-2011
Beurs « Dokter Olivier Engels » voor 2012-2013
Beurs « Dokter Olivier Engels » voor 2013-2014
Beurs « Nationale Loterij » voor 2014-2015
Onderzoek naar de transfusionele aspecten in de pediatrische hartheelkunde
Dokter Sophie BLUMENTAL
2008-2009, 2012-2013 en 2014-2015
Sophie BLUMENTAL
Beurs « Steve en Elisabeth Freidberg-Strauss » voor 2008-2009
Onderzoek naar de chronische granulomateuse ziekte bij het kind
 
Beurs « Professor André Kahn » voor 2012-2013
Serotype 1 pneumococcal epidemics in the African meningitis belt: is there a lack of functionality in specific antibodies?
 
Beurs « Professor André Kahn » voor 2014-2015
Virulence factors in S. pneumoniae Sterotype. How do invasive strains in the African meningitis belt differ from the European ones?
Dokter David FARAONI
2013-2014
David Faraoni
Beurs « Nationale Loterij » voor 2013-2014
Determination of the pharmacokinetic and pharmacodynamic profiles of tranexamic acid in children undergoing cardiac surgery
Dokter Catherine CLUMECK
2012-2013
Catherine CLUMECK
Cortico-vocal coherence in autism spectrum disorders
Dokter Sophie HUYBRECHTS
2011-2012
Sophie HUYBRECHTS
Beurs « Anonyme par Sympathie »
Predictors of functional and neuro-cognitive outcomes in long term survivors of pediatric low grade gliomas
Dokter Simon BAIJOT
2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 en 2013-2014
Simon BAIJOT
Beurs « Professor André Kahn » voor 2011-2012
Beurs « Paul Danblon » voor 2013-2014
Onderzoek van kinderen met een hyperactief syndroom: klinische, neuropsychologische, neurofysiologische en omgevingsaspecten
Dokter Nicolas LEFEVRE
2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 en 2012-2013
Nicolas LEFEVRE
Beurs « Nationale Loterij » voor 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 en Beurs « Steve en Elisabeth Freidberg-Strauss » voor 2012-2013
Onderzoek naar de seksuele verschillen m.b.t. de ontsteking bij het kind.
Dokter Karim KHELIF
2009-2010 en 2010-2011
Karim KHELIF
Onderzoek naar de mechanismen die galatresie veroorzaken bij het kind.Dr. Denis Chamberlain NOUBOUOSSIE FONDJIE
2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 en 2012-2013
Denis Chamberlain NOUBOUOSSIE FONDJIE
Beurs « Dokter Olivier Engels » voor 2011-2012
Onderzoek naar de coagulatie en de behandeling van de sikkelcelanemie bij het kind.
Dokter Catherine ADLER
2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 en 2012-2013
Catherine ADLER
Beurs « Freidberg-Stauss » voor 2009-2010 en 2011-2012
Beurs « Nationale Loterij » voor 2012-2013
Besmettingsrisico bij kinderen geboren uit een seropositieve moeder.
Dokter Anaïs DRIELSMA
2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 en 2012-2013
Anaïs DRIELSMA
Beurs « Professor A. Kahn » voor 2009-2010 en Beurs « Dr. Olivier Engels » voor 2010-2011
Genetisch onderzoek van de retinale symptomen bij een premature baby. (2009-2010)
Genetische studie van de cerebrale misvormingen bij het kind. (2010-2011, 2011-2012, 2012-2013)
Dokter Aline VUCKOVIC
2008-2009
Aline VUCKOVIC
Beurs « Dokter Olivier Engels »
Onderzoek op dieren van de heelkundige ingrepen in utero die de ontwikkeling mogelijk maken van de long ondanks de aanwezigheid van een middenrifbreuk.
Dokter Isabelle VAN AERSCHOT
2008-2009
Isabelle VAN AERSCHOT
Beurs « Quentin »
Onderzoek betreffende de transpositie van de grote vaten bij het kind.
Dokter Nelle LAMBERT
2007-2008 en 2008-2009
Nelle LAMBERT
Beurs « Professor André Kahn » voor 2007-2008
Beurs « Nationale Loterij » voor 2008-2009
Identificatie en karakterisering van nieuwe genen die betrokken zijn bij de normale en pathologische ontwikkeling van de menselijke hersenschors.
Dokter Sarah JOURDAIN
2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 en 2010-2011
Sarah JOURDAIN
Beurs « Professor André Kahn » voor 2008-2009
Beurs « Dr. Olivier Engels » voor 2009-2010
Genetische studie van de pneumococcus en staphylococcus kiemen bij het kind.
Dokter Sebastian RALEA
2006-2007 en 2007-2008
Sebastian RALEA
Beurs « Anonyme par sympathie » voor 2007-2008
Onderzoek van de interstitiële cellen van Kajal in de stoornis van de motiliteit van de gladde viscerale spier (murin model).
Dokter Sophie MALEKZADEH MILANI
2006-2007
Sophie MALEKZADEH MILANI
Evaluatie van de procedures bij een catheterisme ingreep met aandacht voor de pulmonaire regurgitatie na een ingreep aan het hart als gevolg van een congenitale afwijking.
Dokter François MAHIEU
2006-2007 en 2007-2008
François MAHIEU
Beurs « Dokter Olivier Engels » voor 2006-2007 en 2007-2008
Invloed van de regulatie van de neonatale immune antwoord over ontwikkeling van allergie.
Dokter Laure JOACHIM
2006-2007
Laure JOACHIM
Beurs « Professor André Kahn »
Algorithme om het noden van antibiotica te verdwijnen in pharyngitis bij het kind.
Dokter Julie DESIR
2006-2007 en 2007-2008
Julie DESIR
Beurs « Steve en Elisabeth Freidberg-Strauss » voor 2006-2007 en 2007-2008
Genetische evaluatie van de erfelijke microcefalie.
Dokter Joëlle VERMEULEN
2005-2006, 2006-2007 en 2007-2008
Joëlle VERMEULEN
Beurs « Steve en Elisabeth Freidberg-Strauss » voor 2005-2006
Beurs « Nationale Loterij » voor 2007-2008
Identificatie en functionele analyse van genes van de neuroblastome.
Dokter Oriane STEVAERT
2005-2006
Oriane STEVAERT
Evaluatie van de vaccinatie bij pasgeberen van migranten en bij geadopteerde kinderen.
Dokter Ksenija LOLIN SEKELJ
2005-2006
Ksenija LOLIN SEKELJ
Prophylaxie versus geen behandeling na acute pyelonephritis.
Dokter Cécile BRACHET
2005-2006
Cécile BRACHET
Groei bij patiënten met adrenogenitale syndrome.
Dokter Pierre SMEESTERS
2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 en 2006-2007
Pierre SMEESTERS
Dokter Smeesters bestudeert de kenmerken van een pathogene bacterie (betahemolytische streptokok van de groep A) op het vlak van de virulentie en de mogelijke resistentie tegen antibiotica, evenals de klinische tekens van infectie in twee landen met verschillende ontwikkelingsstandaarden (België en Brazilië).
Dokter Emily MARKESSIS
2003-2004, 2005-2006, 2006-2007 en 2007-2008
Emily MARKESSIS
Beurs « Marie » voor 2005-2006
Dokter Markessis voert een audiologische studie uit over de "inerte" zones, met het oog op een beter inzicht in belangrijke problemen omtrent doofheid bij kinderen.
Dokter Yoann MARECHAL
2003-2004 en 2004-2005
Yoann MARECHAL
Beurs « Marie » pour les deux années
Dokter Marechal voert fundamenteel onderzoek uit op het gebied van de immunologie, in het kader van immunodeficiëntie en van de auto-immunitaire aandoeningen.
Dokter Michèle LOOP
2003-2004 en 2004-2005
Michèle LOOP
Dokter Loop bestudeert het probleem van de groei en van de botmineralisering bij kinderen met idiopatische juveniele artritis, met het oog op het beter begrijpen van de incidentie van roeistoringen bij deze kinderen.
Dokter Khalid ISMAILI
2003-2004 en 2004-2005
Khalid ISMAILI
Beurs « Steve en Elisabeth Freidberg-Strauss » voor 2004-2005
Dokter Ismaïli voert onderzoek uit over de diagnose, de behandeling en de prognose van renale en urologische afwijkingen bij kinderen.
Dokter Fabienne HELDENBERG
2003-2004
Fabienne HELDENBERG
Beurs « Steve en Elisabeth Freidberg-Strauss »
Dokter Heldenberg bestudeert de biologische mechanismen die de seksuele verschillen in de uitdrukking van ontsteking kunnen verklaren bij jongens en meisjes voor de puberteit.
Dokter Nathalie BERNHEIM
2003-2004
Nathalie BERNHEIM
Dokter Bernheim werkt bij een gerenommeerde Parijse dienst mee aan een project omtrent promotionele aspecten van heelkunde van de hals en het aan gezicht bij het kind.
Dokter André MULDER
2002-2003
André MULDER
Dokter Mulder bestudeerde de factoren die de prognose beïnvloeden van kinderen die voor een ernstige cardiopathie (tetralogie van Fallot) hartchirurgie ondergaan.
Dokter Catia TESTA CAVEDON
2002-2003
Catia TESTA CAVEDON
Dokter Testa Cavedon bestudeerde een stofwisselingsziekte en de genetische kenmerken ervan bij zuigelingen.
Dokter Vanessa WERMENBOL
2001-2002
Vanessa WERMENBOL
Dokter Wermenbol heeft een opleiding gevolgd voor het opzetten van een «Kangoeroe» eenheid voor de opvang van moeder-kind en de opvolging van de neurologische ontwikkeling van prematuren van minder dan 1 kg.
Dokter Serge VANDEN EIJNDEN
2001-2002 en 2002-2003
Serge VANDEN EIJNDEN
Dokter Vanden Eijnden bestudeerde de immunoligische regulatie van de cellen aanwezig in navelstrengbloed van pasgeborenen (2 beurzen).
Dokter Brigitte ADAMS
2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 en 2004-2005
Brigitte ADAMS
Dokter Adams bestudeerde de mechanismen die verantwoordelijk zijn voor de afstoting of de tolerantie van het transplant bij niertransplantaties bij kinderen (3 beurzen).
Dokter Anne MONIER
1999-2000
Anne MONIER
Dokter Monier bestudeerde de effecten van anorexie op het hersenweefsel.
Dokter Anne CLERCKX
1998-1999 en 2000-2001
Anne CLERCKX
Dokter Clercx legde zich toe op de studie van Surfactans, een lipoproteïne en lipoïdische stof die door de longcellen wordt aangemaakt en die de longblaasjes openhoudt tijdens de ademhaling (2 beurzen).
Dokter Patrick BONTEMS
1998-1999 en 1999-2000
Patrick BONTEMS
Dokter Bontems voerde onderzoek naar de infectie van het spijsverteringsstelsel door Helicobacter Pylori bij het kind en meer in het bijzonder naar de immunitaire aspecten van deze infectie (2 beurzen).