Nr: 310-1266887-56
 
IBAN: BE 20 3101 2668 8756
 
BIC: BBRUBEBB
 
Hoe ons helpen
 
 

De projecten van The Belgian Kids' Fund tot een goed einde brengen is een ware uitdaging en kan alleen dank zij de gulle steun van vrijwilligers en schenkers.

Dit kan op verschillende manieren gebeuren:
 
Giften

Deze kunnen eenmalig gebeuren of met een permanente opdracht op rekening van de The Belgian Kids' Fund. Een fiscaal attest zal U opgestuurd worden voor een jaarlijkse gift vanaf € 40.

Nr: 310-1266887-56
IBAN : BE 20 3101 2668 8756 | BIC : BBRUBEBB

Een geboorte, een verjaardag, een huwelijk of een overlijden zijn allemaal momenten die ons leven accentueren. We willen hen een speciale betekenis geven en streven ernaar om er zoveel mogelijk mensen te laten deelnemen. Door de financiering van een onderzoeksbeurs aan een jonge kinderarts, ter ere van een evenement of een geliefde, komt u in de grote uitdaging om het leven en de gezondheid van kinderen in België en wereldwijd te verbeteren.
Uw familie, vrienden en kennissen kunnen ook een gift overmaken aan The Belgian Kids' Fund ter gelegenheid van dergelijke evenementen.
 
Legaten
Heeft U al overwogen uw bezittingen of een deel ervan na te laten aan The Belgian Kids' Fund? Wij raden U aan gratis advies te vragen aan uw notaris.
 
Help ons vrijwillig

Welke ook uw vaardigheden zijn als animator, kok, organisator, verhuizer,... steek een handje toe bij de Kids' Days, onze vertoningen, onze liefdadigheidsetentjes, onze tombola's, onze veilingen on onze Kersmarkten...

Aarzel niet, neem contact op met onze Directrice: Françoise Timmermans - 0478/ 40 42 63